Kontaktné informácie

Zákaznícka linka
(objednávky, reklamácie)

Tel: 02 33 056 650
Email: info@giftsmaniac.sk

Fakturačné údaje

Giftsmaniac s.r.o.
Haburská 20

821 01 Bratislava

IČO: 50393111
DIČ: 2120314031
IČ DPH: SK2120314031
Číslo účtu: 5118092492/0900 Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK4809000000005118092492 
SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri OU Bratislava pod číslom: 110-249212,
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 112670/B.