Kontaktné informácie

Zákaznícka linka
(objednávky, reklamácie)

Tel: 0905 523 394
Email: info@giftsmaniac.sk

Fakturačné údaje


Flea Market s.r.o.
Sama Chalupku 202/6
050 01 Revúca

IČO: 47490268
DIČ: 2023919579
IČ DPH: SK2023919579

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 25267/S.

Zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Rimavská Sobota, číslo živnostenského registra: 650-16670.